โทรเลย: 061-225-9888

สมัครบริการ โฮสติ้งอมยิ้ม

กรุณากรอกข้อมูลตามความจริง

ใบสมัคร Hosting Aomyim
ชื่อ - นามสกุล (Name) :
อีเมล์ (Email): ภาษาอังกฤษ
รหัสผ่าน (Password): 8-24 ตัวอักษร
ที่อยู่ (Address):
โทรศัพท์ (Tel):
โดเมนเนม (Domain): (ภาษาอังกฤษ) ฟรี โดเมน.com*
แพกเก็ต (Package) : (ตัวเลือก)
LINE ID: (Option)
เงื่อนไขการใช้งาน
*โดเมนฟรี .com ไม่สามารถโอนย้ายได้ และหมดอายุทันทีที่หยุดใช้บริการ

มีคำถาม? หรือ ต้องการความช่วยเหลือ?